Moreel Beraad

Moreel Beraad / dilemma gesprek

Verhelderen – verruimen – verbinden – veranderen
In de dagelijkse praktijk worden (zorg)professionals regelmatig met dilemma’s geconfronteerd. Op een effectieve manier wordt in een moreel beraad de vragen op een praktische en heldere manier inzichtelijk. Het is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk vanuit een concreet dilemma naar een beslissing toe werken. Een moreel beraad biedt inzichten, antwoorden en/of oplossingen om verder te gaan. Aan de hand van een gespreksmethodiek zorg ik als gespreksleider de focus blijft bij het onderwerp en dat het gesprek voldoende diepgang krijgt. 

Tijdens een moreel beraad begeleid ik de deelnemers bij een dilemma of ethische kwestie. Het is een onderzoek en uitwisseling van argumenten. Hoe verhoudt ons denken zich ten opzichte van ons handelen? Doel is het ontdekken van nieuwe inzichten naar ‘hoe te handelen’. Het kan gaan over een nog te nemen beslissing of er kan worden terug gekeken op een situatie.

Een moreel beraad is een waardevolle gelegenheid om ‘vrij uit’ te praten, door even stil te staan en los te komen uit de dagelijkse hectiek, waarbij er vaak geen tijd is om na te denken.

Voorbeelden van thema’s en vragen:

  • Moeten we wel of niet doorgaan met behandelen tegen de wens in van de cliënt?
  • Moet ik altijd mee gaan met de wens van mijn leidinggevende, klant, cliënt, opdrachtgever?
  • Mogen we als maatschappelijke organisatie winst maken?

Doel en effectieve waarde

  • Het draagt bij om tot een (beter) beargumenteerde afweging te komen.
  • Het vergroot de mogelijkheden en biedt nieuwe perspectieven en oplossingen.
  • Het verbetert de onderlinge samenwerking en communicatie.
  • Een instrument voor het ontwikkelen en implementeren van beleid.

Voor wie?
Een moreel beraad vindt vaak plaats binnen uitvoerende teams, waaronder interdisciplinaire teams. Het is tevens een waardevol instrument voor zowel operationele leidinggevenden als tactisch en strategisch management. Het kan ook een onderdeel van intervisie zijn en/of voor beleidsontwikkeling.

Voor zorgprofessionals als verpleegkundigen, artsen, therapeuten en vertrouwenspersonen. Maar ook voor alle professionals binnen welzijnsorganisaties, onderwijs en overheden. Denk aan leden van ethische commissies, rechters, politie, advocaten, bewindvoerders en docenten. En verder voor iedereen die tegen een dilemma of ethische kwestie aanloopt en meer inzicht wil krijgen ‘hoe te handelen’. 

Een moreel beraad gesprek duurt 90 minuten. Tarieven op aanvraag.

Benieuwd wat een moreel beraad jouw organisatie kan bieden?
Vraag een gratis adviesgesprek aan of bel 06 – 249 420 69.