Versterken & Ontwikkelen

Verhelderen – Verruimen – Verbinden – Veranderen

Wil je je team versterken, een belangrijk thema bespreekbaar maken, ziekteverzuim terugdringen, eigen regie vergroten of zorgen voor meer betrokkenheid van je medewerkers? 

Niranyana filosofie in praktijk verstrekt teams en medewerkers en ondersteunt bij het bespreekbaar maken van uitdagende thema’s en onderwerpen zoals Diversiteit, Inclusie, Integriteit, Duurzame inzetbaarheid Professionaliteit, Discriminatie, Ongewenst gedrag, Verzuim

Hoe Uitdagende thema’s en onderwerpen bespreekbaar maken door Coaching, Moreel beraad en dilemma gesprekken, training en advies.

Wat Sterkere teams, Moeilijke thema’s bespreekbaar maken, lager verzuim en duurzame inzetbaarheid. Inzicht elkaars waarden het vinden van overeenkomsten en meer begrip respect voor de verschillen die er zijn.

Effect en Opbrengsten Vergroten van elkaars inzichten en waarden waardoor verschillen verkleinen worden. Nieuwe perspectieven en opties worden zichtbaar waarmee je verder kunt. Er ontstaat meer begrip en overeenkomsten worden helder. Betrokkenheid wordt versterkt. Samen s
uccesvol en duurzaam veranderen.

Persoonlijk Prettig, doortastend, relativerend, met gevoel voor humor.

Waarmee kan ik je ondersteunen
  Faciliteren van groepsgesprekken op verschillende niveaus: staf, leidinggevenden, teamleiders en medewerkers; 
  Faciliteren van groepsgesprekken met een diverse samenstelling; 
  Thema gesprekken binnen het werkoverleg; 
  Begeleiden van gesprekken tussen leidinggevende en
medewerker(s);
 
  Individuele gesprekken met medewerkers met als doel luisteren en meedenken met wat hij/zij zelf kan doen (vergroten eigen regie); 
  Meedenken bij het ontwikkelen van visie, beleid en trainingen mbt bewustwording.

 

 

‘Door stil te staan bij je denken kom je verder’

Ervaring
“Als fysiotherapeut loop ik regelmatig tegen mijn eigen grenzen en morele keuzes aan. Niranyana luistert goed en weet de juiste vragen te stellen. Ik heb nieuwe inzichten opgedaan, die ik ook privé kan toepassen. Nu ga ik weer met plezier aan het werk. Een verrijking!”

Juliette