Home

‘Door stil te staan bij je denken kom je verder’

Als gespreksleider moreel beraad/dilemma gesprekken begeleid ik organisaties en medewerkers in de zorg en welzijnssector, onderwijs en overheden. Ook kun je bij mij terecht voor individuele coaching. Ik ondersteun op een pro actieve manier om nieuwe inzichten in de praktijk te brengen.
Gespreksleider Moreel beraad
– Coaching

Ik vind het belangrijk dat er goed gezorgd wordt voor mensen die werken in maatschappelijke organisaties. Graag wil ik professionals ondersteunen in de dagelijkse uitdagingen die het werk met zicht mee brengt.

Alle gesprekken starten van uit het nu, hoe nu verder? De gesprekken geven ruimte om op verhaal te komen en los van de dagelijkse hectiek stil te staan bij het denken.

Niranyana Filosofie in Praktijk – Een andere manier!

Als praktisch filosoof kijk ik vaak net even anders tegen een situatie aan. Door de vragen die ik stel, met ook ruimte voor humor, worden vaste denkpatronen zichtbaar. Vooronderstellingen en aannames die handelen vaak in de weg staan bevraag ik. Daardoor ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden die je ervoor niet zag. Waarmee je daadwerkelijk verder kunt!

Nieuwsgierig naar een moreel beraad of coaching?
Bel: 06 -249 420 69
Mail: info@filosofie.niranyana.nl 

Ervaring
“Als fysiotherapeut loop ik regelmatig tegen mijn eigen grenzen en morele keuzes aan. Niranyana luistert goed en weet de juiste vragen te stellen. Ik heb nieuwe inzichten opgedaan, die ik ook privé kan toepassen. Nu ga ik weer met plezier aan het werk. Een verrijking!”

Juliette